: یک عمر دنبال رفیق گشتم ,اما هیچ .....

تا اینکه دیشب در « جوشن کبیر » پیدایش کردم.....

" یا رفیقَ مَن لا رفیقَ لَه "

و اینجا بود که تازه فهمیدم . . . .یه رفــــــــیق دارم ; ...

" اسمش خــــــــداست "

[پ: گاهی...

برای رها شدن از زخم های زندگی باید بخشید و گذشت

میدانم که بخشیدن کسانی که از آن زخم ها خورده ایم، سخت ترین کار دنیاست...

ولی󾥳

تا زمانی که هر صبح چشمان خود را با کینه باز کنیم󾥳و آدمهای خاطرات تلخ را زنده نگه داریم و در ذهن خود هر روز محاکمه شان کنیم...

رنگ آرامش را نخواهیم دید!!󾥳

گاه...

باید چشم ها را بست و از کنار تمام بد بودن ها گذشت.

: ﺧــﺪﺍﯼ ﻣﻬـــﺮﺑــﺎﻧـــﻢ ...

ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺪﯾﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﻫـــﺮ ﺭﻭﺯ

ﺑـﺎ ﻫـــﺰﺍﺭ ﻋـﺸــﻖ ﻭ ﺍﻣﯿــــــــﺪ،

ﺑـﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺩﻫﯽ ﺍﺯ ﺗـــﻮ ﺳﭙـﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻡ

ﻫـﺪﯾـﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﻧــﺎﻣـﺶ " ﺯﻧـــﺪگیست "